Generalforsamling

Generalforsamling 2019

Dagsorden til Generalforsamling i

 Hjørring Jagtforening d. 3. februar 2020

 

1.      Forslag til dirigent.

a.      Ole Wagn

2.      Aflæggelse af beretninger.

       Formænd fra hver udvalg har ordet.

-          Hjørring jagtforening er nu på 363 medlemmer. Vi har brugt meget tid på at finde en egen placering til ny flugtskydningsbane.

       Flugtskydning

-          En stor tak til alle medhjælper. Godt fremmøde til skydningerne og flotte resultater fra foreningens skydehold. Der orienteres om der kommer en oprydnings dag på ulkærvej, samt en kort orientering om forløbet med ny skydebane.

       Riffel

-          12 skydninger fordelt på hjemmeværnsgården og Tolne, som blev fint besøgt af 250 skytter. 13. juni, er der skydning i Tranum. Vi står for 6 ud af 7 riffelprøver i kredsen. Vi Har fået godt med skydetider på hjemmeværnsgården, samt det samme antal dage i Tolne, som sidste år.

       Hund

-          15 deltager. Vi vandt dysten mellem de Vendsysselske jagtforeninger. Tak til hjælpere. Starter igen til april

       Skov

-          Set meget vildt, udbyttet ikke det store. Der er plads til flere på jagterne. – Der er mulighed for at leje jagten for 5 års periode, til samme pris.

       Aktivitet

-          Der er mulighed for en tur til jagt messen i Odense op til 20 personer.

      Vildt/udsætning

-          Der er bestilt 70 sæt. Det fortsætter trods ejer skifte.

       Regulering

-          72 gamle, 1428 uger, 17 ænder godkendt.

       Blad

-          Vi fortsætter. Tak til Jens for at trykke.

      Genladning

-          Der er 15 tilmeldte, så det gennemføres. Tak til hjælper

       Hjemmeside

-          Det Bo Andersen der gerne vil have mere arbejde.

       Facebook

-          Citat Jens Andersen ”Det køre bare derudaf”.

       Jagttegnsundervisning

-          Er på standby. 

3.      Fremlæggelse af det af revisoren gennemgåede regnskab til godkendelse.

a.      Godkendt

4.      Fastlæggelse af kontingent.

a.      Vi fastsætter kontingent på 100 kr. oven i det danmarksjæger forbund opkræver.

5.      Indkomne forslag:

Forslag fra bestyrelsen om vedtægtsændring.

-          Vedtaget.

6.      Valg af bestyrelsesmedlemmer:

På valg er: Paw Søndergaard, Dennis Christensen, Jens Andersen, Jan Robsøe,

 og Nicolai Kristensen. - genvalg til alle, dog ikke Paw

Paw ønsker ikke genvalg, de øvrige er villige til genvalg.

-          Aksel Wagner vælges til bestyrelsen.

7.      Valg af suppleanter:

Jørn Pedersen, Aksel Wagner.  Jørn er flyttet til Grønland.

-          Suppleanter valgt. Paw Søndergaard, Jan Poulsen.

8.      Valg af revisor og revisorsuppleant:

       Frode Andresen er revisor - og er villig til genvalg. – Genvalg

       Regnar Bæk er revisorsuppleant - og er villig til genvalg. – Genvalg

 

9.      Eventuelt:

       Krage/skadeben

-          Alex Ritter 276, Arne Søndergård 76.

       Årets Jæger

-          Dennis Furrebæk og Paw Søndergaard.

       Diplom til medlemskab i 60 år

-          Mogens Christensen.


Kommende arrangementer