Generalforsamling

Generalforsamling 2019

Generalforsamling                                                 

Hjørring Jagtforening d 4/2-2019

 

1.      Forslag til dirigent

Ole Vagn foreslået og valgt som dirigent.

 

Generalforsamlingen er lovligt varslet og indkaldt.

2.      Aflæggelse af beretninger

Formandens beretning

Så er der gået endnu et år med god opbakning fra medlemmerne Hjørring Jagtforening. Nogle af vores aktiviteter er rigtigt godt besøgt og andre aktiviteter knap så godt besøgt. Husk at det er for jeres skyld at bestyrelsen og hjælpere bruger rigtig mange timer derude.

Bestyrelsen skal også lige have en stor tak for det gode samarbejde og sammenhold gør jagtforeningen til et godt sted at mødes.

Da Jess Hvims og Bo Andersen ikke ønsker genvalg, skal der lyde et stort tak for det arbejde de har lavet i bestyrelsen. Hjørring Jagtforening består i dag af 361 medlemmer og er den største jagtforening i kommunen.

Der arbejdes stadig på at bevare vores flugtskydningsbane. Vi arbejder godt sammen med Hjørring Kommune og Dansk Jægerforbundet på en solid fremtidig løsning. Som det ser ud nu har vi kun fået positive tilbagemeldinger, men der er stadig mange detaljer som skal falde på plads.

Mange er allerede begyndt at spørge efter hvornår vores aktiviteter starter. Efter generalforsamlingen bliver bladet lavet og aktiviteterne kommer på hjemmesiden.

Vi håber at se rigtig mange af jer i den kommende sæson og bakke op omkring det som foreningen tilbyder jer. Er der nogen der har forslag eller ideer til nye tiltag/forbedringer hører vi rigtig gerne fra jer.

Med jægerhilsen Paw Søndergaard

Flugtskydning.

Vi har sidste år ikke haft så mange aktiviteter som tidligere år. Der har dog været arrangementer blandt andet Vendelbo Cup med dertilhørende spisning som blev afholdt med succes.

Hund

Opstartede i april. Træningen er blevet flyttet fra Hirtshals til Ulvkærvej Hjørring. Der benyttes stadig forskellige terræner til de forskellige træninger. Hjørring jagtforening var repræsenteret med stor succes i Dorf. Der opstartes til træning igen til foråret. Den årlige dyst mod Frederikshavn og Ålbæk/Skagen blev vundet i suveræn stil. En hyggelig dag med godt socialt samvær.

Skov

Jagterne i Tversted og Krage/Tofte har desværre ikke været særlig godt besøgte. Der appelleres til større opbakning til disse fælles jagter, da det vil gøre afholdelsen af jagten bedre. Vi håber at tilslutning bliver bedre i den kommende jagtsæson. Måske de dygtige hundeførere kunne være interesseret at deltage på disse jagter. Vildtudbyttet afspejles i den manglende tilslutning.

Aktivitet

Sidste år blev der arrangeret til jagt og fiskeri messen i Odense. 7 personer deltog i turen og det var en succes for de deltagende. Bankospillet er ligeledes blevet afholdt og det var en stor succes med ca. 70 deltagere.

Vildt/udsætning

Salg af fugle til udsætning har været en bragende succes. Ca. 50 sæt fugle bestående af 9 høns og en kok. Seddel er omdelt for bestilling af fugle. Pris er ca. 400 kr. pr sæt. Det er voksne fugle der er taget fra æglægningen.

Regulering

Der er blevet skudt 68 gamle råger og lige knap 1000 unger. Der har været besøg fra skoleklasse og den oplevelse var en stor succes.

Bladudvalget

Medlemmerne opfordres til at indsende materiale til bladet. Vi håber på flere indlæg til næste blad. Indlæggende kan omhandle alt som kunne være interessant for medlemmerne af Hjørring Jagt forening

Riffel

Det forgangne år har været et aktivt år, med god tilslutning til arrangementerne. Riffelskydning i Hjørring Jagtforening er meget stor, og er stadig støt stigende, takket være godt fremmøde på banerne.

Det blev i 2018 afholdt 2 riffelprøver hvor der var tilmeldt 158 hvor de 122 bestod, 25 ikke bestået og 11 udeblevet. Der var plads til 216.

Der bliver i 2019 afholdt 4 prøver hvoraf de 2 indtil videre er i Hjørring. En i Brønderslev og en i Østerild hvor det er Hjørring Jagtforening der står som arrangør.

Jægermatch(combiskydning) og kredsskydning på hjort og buk blev traditionen tro afholdt på riffelbanen i Hadsund Jagtcenter søndag den 15 april 2018.

Der var et pænt fremmøde fra Hjørring Jagtforening og vi havde en rigtig god dag.

Jagtfeltskydingen afholdtes i 2018 på Tranum skydeterræn hvor vi igen havde fine placeringer.

Tine Strauss vinder af damerækken

Mette Dinesen nr. 3 i damerækken

Ole Nielsen vinder af veteran rækken

Alfred Nielsen nr. 3 i veteran rækken

Vi havde en rigtig god dag uden aflysninger af skydning.

Der er desuden afholdt en præmieskydning på skydebanen i Tolne 18/8-2018

Der skal slutteligt lyde et stort tillykke til alle skytter fra Hjørring Jagtforening som igen har opnået særdeles flotte resultater. Tak til alle skytter, hjælpere og baner for godt samarbejde positiv indstilling og jeres uvurderlige hjælp til vellykkede arrangementer og prøver i det forgangne år.

Hjemmeside / Facebook

Holdes så opdateret som muligt og der indstilles til medlemmerne at bruge FB til indlæg.

3.      Fremlæggelse af af det reviderede regnskab.

Det spørges indtil de store afskrivninger. Og dette skyldes at der regnes med en 10 årig afskrivning til kroner nul.

Regnskabet godkendes

4.      Fastlæggelse af kontingent.

Der foreslåes 100 kroner oven i kontingentet til jægerforbundet. Der stilles forslag til kontingent stigning for at dække underskud på regnskabet. Dette tages op til revurdering i fremtiden.

5.      Indkomne forslag.

Der er ingen indkomne forslag.

6.      Valg til bestyrelsen, på valg er:

Per Bach Levorsen

Arne Sønderaard

Kurt Nygreen

Johnny Worsøe

Søren og Martin Myrup vælges til bestyrelsen.

Bo Andersen og Jess Hvims ønsker ikke genvalg

7.      Valg af suppleanter.

Søren Myrup indtræder i bestyrelsen

Aksel Wagner genvalgt.

Jørn Pedersen valgt.

8.      Valg af revisor og revisor suppleant. Frode Andersen er revisor og Regnar Bæk revisorsuppleant. Begge er genvalgt.

 

9.      Eventuelt

 

Bedste resultat krage/skade ben:            299 par ben leveret af Alex Ritter

Årets jægere

Jan Robsøe og Regnar Bæk.

Altid villige til at give en ekstra hånd og lægger begge et stort stykke arbejde i foreningen. Regnar Bæk orienterer omkring riffelbanen i Tolne. Sagen er gået i stå men Regnar rykker for en snarlig udmelding omkring fremtiden for denne bane.

Jan Robsøe afrunder generalforsamling og opfordrer medlemmerne til at tilkendegive om de vil behjælpelig med forskellige opgaver. Der kan skrives tlf. nr. på en liste og man vil blive kontaktet hvis nogen mangler en hjælpende hånd.

Regulering af voksne råger er startet.

Kommende arrangementer

nov 23 2019
Jagt Tversted
Sted:
Dato: 23 november 2019 kl. 10:00
nov 25 2019
Julebanko
Sted: Hjemmeværnsgården Hjørring
Dato: 25 november 2019 kl. 19:00
nov 30 2019
Jagt i Krage/Tofte
Sted:
Dato: 30 november 2019 kl. 09:00
dec 27 2019
Julejagt
Sted:
Dato: 27 december 2019 kl. 17:46
jan 11 2020
Jagt Tversted
Sted:
Dato: 11 januar 2020 kl. 10:00
jan 18 2020
Jagt Krage/Tofte
Sted:
Dato: 18 januar 2020 kl. 09:00
feb 3 2020
Generalforsamling
Sted: Hjemmeværnsgården Hjørring
Dato: 03 februar 2020 kl. 19:00
feb 15 2020
Genladning
Sted: Brasholt Jagt & Fiskeri
Dato: 15 februar 2020 kl. 18:00